Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for the ‘معراج’ Category

معراج – 7

چنان آتشی می زند لبانش که بر لبانم آرام گرفته است، چنان آرامشی می دهد دستانش، که در دستانم آرام گرفته است، چنان شوری برپا می کند نگاهش که بر نگاهم آرام گرفته است. سرزمین مقدس جولانگاه ابدی عشق، سرزمین تضاد هاست. آرامش و بی قراری، هست و نیست، بود و نبود، مست و هوشیار، خواب و بیداری، یقین و تردید است.

گاهی باید سال ها غرق در تردید بود تا بتوان یقین ابدی را در آغوش کشید.

Read Full Post »

معراج – 6

در سرزمین مقدس، تو از همه خواسته هایت می گذری، تو از همه نیازهایت می گذری، از همه آدم های زندگیت می گذری و فقط او را می خواهی، به او نیاز داری، و تنها کس و همه کست او می شود. در سرزمین مقدس همه خواسته ها و نیازهایت؛ خواسته ها و نیازهای او می شود و همه سعی و تلاشت بر آن است که نیازها و خواسته های او را برآورده سازی.

در سرزمین مقدس، چشم هایت او را می بینند، گوش هایت او را می شنوند، دست هایت او را لمس می کنند، پاهایت به سمت او به حرکت در می آیند، شامه ات او را بو می کند، بدنت آرامش بخش و لذت بخش او می شود…

سرزمین مقدس، سرای اوست، و تو برای او!

Read Full Post »

معراج – 5

در سرزمین مقدس گهگاه باید نشست و به آن جا زل زد. به آن جایی که می دانی همه دنیا در آن گوی کوچک زیبا جا گرفته است. سرزمین مقدس جایی است برای بغض، اشک، خنده و نگاه.

و نگاه می تواند یک روز معمولی را به روزی فراموش نشدنی تبدیل کند.

Read Full Post »

معراج – 4

در سرزمین مقدس، مهم ترین نقش را دست ها ایفا می کنند و دل که صد شور در آن برپاست. در سرزمین مقدس آرزوهایی که سال های سال در حسرتشان بوده اید، محقق می شود. چنان تحققی که حتی در رویاهایتان هم نمی دیده اید. در سرزمین مقدس، دنیا چنان بهتان لبخند می زند که گمان می برید که مرکز دنیا هستید و همه و همه در خدمت شما؛ تا شما لذت بخش ترین روزها و شب های زندگیتان را بگذرانید.

لذت حضور در سرزمین مقدس بزرگ تر از آن است که وصف شود.

Read Full Post »

معراج- 3

در سرزمین مقدس، نگاه کردن می تواند مسائل حلال را به حرام تبدیل کند، پس با چشم دل، از دیدن زیباترین ها لذت ببرید.
در سرزمین مقدس، صداها معانی متفاوتی با مکان عادی دارند، خوب گوش کردن، سبب خوب شنیدن نمی شود، باید معانی را بدانی.

Read Full Post »

معراج – 2

دست ها را سنگین و رنگین به طرف هم حرکت دهید، بعد از شنیدن صدای دست ها، چند لحظه ای صبر کنید، آنگاه دست ها را به سمت پایین حرکت داده، انگشت شست را روی انگشت وسط فشار داده و سعی کنید صدایی از آن بیرون بیاید.

در حین حرکت دست ها به فرم گفته شده، پاها را به آرامی به چپ و راست حرکت دهید.

در سرزمین مقدس، زمان به زیبایی می گذرد، اگر توانایی ندارید، لطفاً حداقل به زیبایی لبخند بزنید.

Read Full Post »

معراج-1

هیس! حرف نزنید!
شما به سرزمین مقدس وارد می شود، کفش ها و لباس هایتان را در بیاورید. لطفاً چراغ ها را خاموش کنید. با چشم دل، باید در سرزمین مقدس سیر کرد.

هیس! در سرزمین مقدس، شما به عشق، دوست داشتن، زندگی و لذت نزدیک می شوید.

Read Full Post »